April 30, 2009

Nils Christie - Reflections on Deviance and Social Control 2009


Part 1:6Part 2:6Part 3:6Part 4:6Part 5:6Part 6:6
Om och med Nils Christie

Alltför mycket har blivit kriminellt, Understreckare Svenska Dagbladet, Henrik Tham, 10 juli 2005
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_437693.svd

"Läroböcker är djävulens uppfinning" Om skolan inte fanns, Dagens Nyheter, Nisse Larsson, 2002-09-23
http://www.dn.se/insidan/lat-barnen-vara-en-del-av-samhallet-1.115527

Nils Christie - en minimalist som vill ha så lite straff som möjligt
Brottsförebyggande rådet, 2006-05-16
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=7&id=206


0 kommentarer:

Post a Comment

Comments will be published at once.